Kế toán tổng hợp -(đi làm ngay hoặc sau tết)

Công Ty TNHH Giao Nhận và Vận Tải Liên Lục Địa

Lầu 7, số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055034
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Lầu 7, số 01 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.