Nhân viên tư vấn thời trang online (đi làm ngay)

Công ty Thời Trang Myan

Lô 04 - Khu Biệt thự 35 Lê Văn Thiêm - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055032
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Lô 04 - Khu Biệt thự 35 Lê Văn Thiêm - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.