Nhân viên digital và thiết kế marketing

Công ty TNHH tư vấn Bất động sản CT HOMES

81 đường số 1 - KDC Dương Hồng - Xã Bình Hưng - H Bình Chánh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055030
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 81 đường số 1 - KDC Dương Hồng - Xã Bình Hưng - H Bình Chánh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.