Nhân viên tư vấn môi trường (làm việc sau tết)

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG LIGHTHOUSE

22 Nguyễn Đình Khơi, P4, Quận Tân Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055028
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 22 Nguyễn Đình Khơi, P4, Quận Tân Bình

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.