Nhân viên tư vấn tại văn phòng- đi làm ngay

Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB

PGD NH Phương Đông, số 91 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình,HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055026
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc PGD NH Phương Đông, số 91 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình,HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.