Kế toán trưởng

CÔNG TY CP THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN QUỐC

122 Đường 28, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055025
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 122 Đường 28, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.