Sales admin-gt channel-fmcg

Công Ty TNHH Thương Mại Dorco Việt Nam

Phòng 2, Lầu 2, Tòa nhà Broadway B, số 102, đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055024
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Phòng 2, Lầu 2, Tòa nhà Broadway B, số 102, đường Nguyễn Lương Bằng - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.