Nhân viên kinh doanh phần mềm /telesales /cskh (up to 25 triệu)

CÔNG TY CP KHKT TÂM ĐỨC

142/9 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055021
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 142/9 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.