Kỹ sư trưởng

Công ty CP Thiết bị và Giải pháp phần mềm Việt Nam – QT

Số 50, ngõ 100/20/4 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055019
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Số 50, ngõ 100/20/4 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.