Nhân viên tư vấn bất động sản -hh đến 70% (nhận việc trước hoặc sau tết)

Công ty TNHH Hoozing

10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055017
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 10 Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.