Tuyển Giám sát công trình

  • Mã số việc làm: 055012
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Số 23, ngách 2/2/1 Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.