Nhân viên pháp lý -nam

Công Ty TNHH Hưng Lộc Đại Phát.

43 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055010
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 43 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.