Chuyên viên tư vấn

Công ty TNHH CallUS Center

91B2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055007
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 91B2 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.