100 lao động phổ thông nam nữ

CÔNG TY TNHH HỒNG PHÁT

bến xe bến cát phường mỹ phước thới hòa bến cát

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055006
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc bến xe bến cát phường mỹ phước thới hòa bến cát

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.