Nhân viên phục vụ

NHÀ HÀNG DAHI HANDI

48 Khu phố Hưng Gia 2, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055005
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 48 Khu phố Hưng Gia 2, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.