Bếp chính+phụ bếp

Công ty Cổ phần Color Man Food

40, Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055004
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 40, Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.