Nhân viên pha chế kiêm phục vụ tara coffee

HỘ KINH DOANH TARA COFFEE

23 Đường 37, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 055001
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 23 Đường 37, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.