Nhân viên tạp vụ

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HOÀ HỢP

3A1 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054999
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 3A1 Ngô Văn Năm, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.