Nhân viên kinh doanh

In Xuân An

78A. Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Da, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054995
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 78A. Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Da, Hà Nội

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.