Nhân viên vận hành máy (phay cơ/tiện/cnc/nc/hàn/máy chấn, đột cnc)

Công ty TNHH Shiogai Seiki Việt Nam

Số 224/4, Đường 24-2, KCN Amata, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054994
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Số 224/4, Đường 24-2, KCN Amata, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.