2thợ nối mi có kinh nghiệm (1đến 2năm )

Spa Nguyệt Mi

186 Nguyễn Sơn . Quận Tân Phú . Tp HCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054993
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 186 Nguyễn Sơn . Quận Tân Phú . Tp HCM

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.