Nhân viên bán hàng

Công ty MINISO

Tầng 6, tòa nhà Đô Thành, số 81Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054992
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Tầng 6, tòa nhà Đô Thành, số 81Cao Thắng, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.