Nhân viên giao hàng

Công Ty TNHH Truyển Thông Sài Gòn Co.op

467 - 469 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054991
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 467 - 469 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.