Nhân viên kinh doanh bất động sản làm việc tại quy nhơn-bình định

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X CHI NHÁNH QUY NHƠN

01 Nguyễn Tất Thành – Phường Lý Thường Kiệt – Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054990
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc 01 Nguyễn Tất Thành – Phường Lý Thường Kiệt – Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.