Nhân viên bảo trì

Công Ty TNHH Khang Thành

Lô 230, Đường số 4, KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054988
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Lô 230, Đường số 4, KCN AMATA, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.