Nhân viên kinh doanh

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Hồng Kông

Đường 5 mới phường hùng vương, quận hồng bàng, thành phố Hải Phòng

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054987
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Đường 5 mới phường hùng vương, quận hồng bàng, thành phố Hải Phòng

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.