Nhân viên cửa hàng (bip bip)

Central Retail Vietnam (Big C)

Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận/ Big C Âu Cơ/ Cộng Hòa - Tân Bình

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054984
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/02/2021
  • Địa điểm làm việc Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận/ Big C Âu Cơ/ Cộng Hòa - Tân Bình

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.