Course editor /biên tập khóa học (e-learning)

 • Mã số việc làm: 054844
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 10/02/2021
 • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Brands Vietnam cần tuyển Course Editor / Biên tập khóa học (e-Learning) làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương từ 6,000,000 - 8,000,000 VND. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 20 ngày. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

Develop Teaching Materials
 • Support Lecturers to develop course scripts
 • Summarize course contents and design course slides accordingly (IMPORTANT)
 • Prepare and collect course materials from Lecturers: questionnaire, exercises, case-studies, etc.
Lead and assist Course Production
 • Work with Lecturers to arrange video shooting sessions
 • Prepare course illustration materials: footage, pictures, TVC, etc.
 • Prepare storyboard and work with Video Team to produce lecturing videos
 • Write course introduction
 • Get approval from Lecturers & managers and upload lectures onto the system
Prepare Course Marketing Material
 • Prepare and provide necessary marketing material to Marketing Team, including: social copies, key visuals for web banners, etc.

Yêu cầu Tuyển dụng

Education & Experience
 • University graduates of any business-related specialty
 • Serious Marketing / Education career orientation
 • Knowledge of Marketing Fundamentals and/or Digital/Trade MKT
Skills
 • Good reading comprehension & writing skills
 • Good taste of Presentation design
 • Professional Mac (and Keynote) user is an advantage (please declare)
 • English communication skill
Qualification
 • Logical thinking
 • Attention to details
 • Can-do attitude
 • Responsible

Chế độ & Phúc lợi

Benefits
 • Labor Contract, Social & Health-care Insurance (full-time staff)
 • Annual leaves: 18 days
 • 13rd-month salary
 • Access to invite-only Marketing events and seminars
 • Access to all Brand Camp’s e-learning courses for committed employee
Opportunities
 • Work with Marketing / Agency leaders on desirable topics
 • 1-on-1, in-depth and hands-on marketing trainings
 • Career consulting and mentoring

Yêu cầu từ Course Editor / Biên tập khóa học (e
Vị trí Course editor /biên tập khóa học (e-learning) ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Course editor /biên tập khóa học (e-learning) trực tiếp đến Course Editor / Biên tập khóa học (e qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Course editor /biên tập khóa học (e-learning) - Mã số công việc: 054844 - Đăng ký vào 11/01/2021 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150054844/course-editor-bien-tap-khoa-hoc-e-learning.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
55

Việc làm toàn thời gian:

Phiên dịch & Báo chí