Copywriter

 • Mã số việc làm: 054611
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 20/01/2021
 • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc
April Advertising cần tuyển Copywriter làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 9 ngày. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

April is a creative agency specializing in strategic brand communications and creation of smart and effective advertising solutions. Visit www.april.com.vn for more information.
RESPONSIBILITIES:
Creativity
 • Be able to discuss the client's requirements, core message and target audience
 • Write clear, persuasive, original copy through the various iterations of the project
 • Review progress, modify copy to achieve required quality
 • Develop the overall narration style of a publication, an advertising campaign, or a theater, television, or film set
 • Be able to judge and develop to workable concepts
 • Lead brainstorming session & develop creative ideas and concepts in partnership with the creative team
 • Be able to create own and decisive creative ideas for advertising campaign
 • Be able to present proposal to clients, lead and influence them to approval
 • Keep up to date with popular culture and trends
Production
 • Liaise with production companies, photographers, designers…
 • Control 3rd-party work quality and timeline
 • Establish the excellent relationship with 3rd parties for further supports
 • Be able to lead the complex production from starting until finishing

Yêu cầu Tuyển dụng

 • Be a Problem Solver with positive “I CAN DO” attitude. April believes experience can be learnt but negative “I CAN NOT DO” attitude will not lead us all far
 • At least 3+ years experience in copywriting
 • Balancing competing priorities and multiple projects of multiple teams while meeting strict deadlines is critical.
 • Be stable under pressure and have strong sense of urgency
 • Must be effective at multi-tasking, time management, presentations skills, strategic and innovative thinking.
 • Good English communication skills

Chế độ & Phúc lợi

 • Work in a very motivated & open working environment
 • Salary based on qualification & bonus
 • Social Insurance, Health Insurance as required by law
 • 24/7 private Health Insurance
 • To be trained necessary skills

Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Copywriter ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương - Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Copywriter trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Copywriter - Mã số công việc: 054611 - Đăng ký vào 21/12/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150054611/copywriter.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
110

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị