Halocom -stategic media planning intern-time

  • Mã số việc làm: 054309
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/12/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Agency Jobs cần tuyển Halocom - Stategic Media Planning Intern Full-time làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương 2,000,000 VND. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 13 ngày. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

We are a 2 years startup in digital marketing. We help businesses to achieve business goals and marketing performance through digital channels. The company deeply understand in digital advertising, riding on the trends of digitalization to keep developing better solution for our clients. We are in hot growth phase, with +200% Year-on-year, and +500% in number of campaigns.
  • Position Summary
The Planning Team is one of the most important Teams of the Media Department in the company. The main task of Strategic Media Planner is using creative thinking and research to develop proposals and build digital plans with the support of Account, Media, Creative,... and then presenting them to clients.
  • Job Description
Develop overall strategic direction for the media proposal;
In charge of collecting data and analyzing, getting the right data and digging deep to digital consumers insights;
Coordinate with Creative/Media/Account to detail out the proposal and media plan (budget, KPIs …);
Build up the proposal and present to clients;
Join in research and development of better solutions and services for the company.

Yêu cầu Tuyển dụng

  • Experience
No experience requirements.
  • Knowledge, abilities and skill
Good presentation skills;
Good knowledge of marketing;
Skills in researching, analyzing & synthetizing information;
Logical and critical thinking.

Chế độ & Phúc lợi

Highly motivated in the working environment;
Performance review every month;
Training about categories: FMCG, Banking, Ecommerce, Fintech, Classified, OTA, Beauty, Education,...;
Training algorithm in all digital channels: Google, Facebook, Coc Coc, Zalo, Linkedin, Tik Tok, DSP,...;
Opportunity to become an official employee;
Allowance: 2 million/month;
Other allowance: Lunch, Dinner, Parking fee, Tel card…

Yêu cầu từ Halocom
Vị trí Halocom -stategic media planning intern-time ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Halocom -stategic media planning intern-time trực tiếp đến Halocom qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Halocom -stategic media planning intern-time - Mã số công việc: 054309 - Đăng ký vào 23/11/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150054309/halocom-stategic-media-planning-intern-full-time.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị