Tuyển Nhân viên đóng gói hàng hóa tại siêu thị (partime 8h/ngày)

Aeon Việt Nam

30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 054050
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 10/12/2020
  • Địa điểm làm việc 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú

Vị trí hiện đã nhận đủ đơn hoặc đã đóng!
Vui lòng nhấn vào đây để xem các tin tuyển dụng đang tìm gấp ứng viên tiềm năng như bạn.