Senior copywriter

 • Mã số việc làm: 054033
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 09/12/2020
 • Địa điểm làm việc Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Mekong Communications Agency cần tuyển Senior Copywriter làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương từ 800 - 1,100 USD. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 3 ngày. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

 • Create digital content that deliver key message of brands and engage targeted audiences in brand awareness, giving an effective branding angles and branding strategy.
 • Creative planning,develop integrated creative concept and content based on creative brief.
 • Work with account team to get client brief properly (ask all the necessary information and raise all the concerns about the brief) using content brief form
 • Study consumers/users insights (channel, trend and mentality, social position, language of target audience) by internal and external soures and take advantage of social trend and techniques
 • Create contents which convey key message of brand mood and tones effective branding angles and strategy, matching with brand mood and tone, align with topline strategy
 • Generate ideas and join brainstorming for viral campaign and contest
 • Monitor impacts of content and evaluate effectiveness of campaign
 • Get feedbacks and evaluation from account team and client to deliver the best quality of content services

Yêu cầu Tuyển dụng

 • 0ver 02 years experience as copywriter for agencies/ client side.
 • Degree in Communications, PR or Digital Marketing is preferable.
 • Experience in Digital communications is preferable.
 • Excellent interpersonal and communication skills.
 • Self-motivated and well organized.
 • Portfolio of published articles

Chế độ & Phúc lợi

• Competitive salary.
• Dynamic, professionall and friendly environment.
• Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations.
• Exciting annual trip, team building party, monthly birthday event and team activities
• Good occasion to explore the new digital market trends.
• Good chance to learn and work with the best advanced advertising technology platforms.

Yêu cầu từ Brand Jobs Viet Nam
Vị trí Senior copywriter ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Senior copywriter trực tiếp đến Brand Jobs Viet Nam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Senior copywriter - Mã số công việc: 054033 - Đăng ký vào 09/11/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150054033/senior-copywriter.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
82

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị