Thực tập sinh nhân sự hr, procurement-time 2020

 • Mã số việc làm: 054014
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 08/12/2020
 • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc


HUMAN RESOURCES INTERN

Department: Human Resources

Position: Human Resources Intern

Reports to: Senior Manager of Human Resources

Working Hours: From 8.00AM to 5.00PM, Monday through Friday

Period : Dec 2020 - Jan 2021 ( 2 months)


PRIMARY RESPONSIBILITIES:

 • Support to make/ training video: Create video basing content to be shared across system; Edit internally and externally supplied footage into various cuts, formats and aspect ratios

 • Refiling Employee profiles and HR documents

 • Data entrance in HR software

 • Other tasks assigned by Senior Manager - Human Resources

REQUIRED SKILLS/QUALIFICATIONS:

 • Knowledge of Microsoft Office

 • Careful, detailed oriented Excellent in written and communications in English

 • Experience in basic Video Editing

BENEFIT:

 • Internship allowance US$100 per month

 • Internship certificate issued by the school

 • International working environment


  PROCUREMENT OFFICE INTERN

  Department: Procurement Office

  Position: Procurement Intern

  Reports to: Procurement Manager

  Working Hours: From 8.00AM to 5.00PM, Monday through Friday

  Period : Nov 2020 - Dec 2020 ( 1 month)


  PRIMARY RESPONSIBILITIES:

  • Supporting Procurement team in corresponding with local vendors, obtaining price quotes, comparative quotes, and requesting completion of procurement related forms as instructed by Procurement team

  • Supporting to input data into Quickbook, Kissflow and VCA system as instructed

  • Assisting procurement officer with stationery inventory.

  • Assisting requester with collecting required stationery stuff

  • Supporting to receive and check goods and categorize, deliver to purchase requesters/teachers

  • Support other paperwork and tasks assigned by Procurement team

  REQUIRED SKILLS/QUALIFICATIONS:

  ·Knowledge of Microsoft Office (preferably Microsoft Word and Excel)

  ·Good in written and communications in English

  ·Careful, responsible


  BENEFIT:

  • Internship allowance US$100 per month

  • Internship certificate issued by the school

  • International working environment


  HOW TO APPLY To apply, please send your most updated CV to Unis via Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.

Yêu cầu từ UNIS HANOI
Vị trí Thực tập sinh nhân sự hr, procurement-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Thực tập sinh nhân sự hr, procurement-time 2020 trực tiếp đến UNIS HANOI qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Thực tập sinh nhân sự hr, procurement-time 2020 - Mã số công việc: 054014 - Đăng ký vào 08/11/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150054014/thuc-tap-sinh-nhan-su-hr-procurement-full-time-2020.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
107

Việc làm toàn thời gian:

Hành chính & Nhân sự & Pháp lý