Trợ lý dự án kế toán 2020

  • Mã số việc làm: 054012
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 08/12/2020
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
1. Cán bộ Kế to án2. Trợ lý chương trình SMP
Please send your application that includes cover letter explaining briefly your background and experience and why you are an ideal candidate, a CV, and sample work (links or file attachment) in English to email: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CARE INTERNATIONAL
Vị trí Trợ lý dự án kế toán 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Trợ lý dự án kế toán 2020 trực tiếp đến TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ CARE INTERNATIONAL qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Trợ lý dự án kế toán 2020 - Mã số công việc: 054012 - Đăng ký vào 08/11/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150054012/tro-ly-du-an-ke-toan-2020.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
162

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính