Cộng tác viên nhắc phí trực tiếp-time 2020

  • Mã số việc làm: 053934
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 08/12/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Mô tả chi tiết công việc

- Trực tiếp thực hiện Thu hồi nợ theo danh sách Khách hàng được phân công
- Thực hiện thu hồi nợ trực tiếp tại địa bàn đối với các khách hàng không thể tiếp cận được qua điện thoại
- Thực hiện Báo cáo kết quả tác nghiệp vào Hệ thống
- Theo dõi & báo cáo định kỳ tình trạng nợ (tới hạn, quá hạn) cho Trưởng bộ phận Thu hồi nợ Hiện trường
- Ghi nhận và báo cáo ngay lập tức các trường hợp có dấu hiệu gian lận trong quá trình thu hồi nợ về cho Trưởng Bộ phận nhằm có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công từ cấp Quản lý trực tiếp.

* Làm việc ngoài thị trường theo khu vực phân công

Cách thức nộp hồ sơ
1/ Nộp trực tuyến kèm File qua email: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.
Yêu cầu từ TPBANK TP BANK NGÂN HÀNG TIÊN PHONG
Vị trí Cộng tác viên nhắc phí trực tiếp-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Cộng tác viên nhắc phí trực tiếp-time 2020 trực tiếp đến TPBANK TP BANK NGÂN HÀNG TIÊN PHONG qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Cộng tác viên nhắc phí trực tiếp-time 2020 - Mã số công việc: 053934 - Đăng ký vào 08/11/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150053934/cong-tac-vien-nhac-phi-truc-tiep-full-time-2020.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
79

Việc làm toàn thời gian:

Các ngành nghề khác