Smartosc tuyển dụng thực tập sinh sale marketing part-time/-time 2020

  • Mã số việc làm: 053843
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/12/2020
  • Địa điểm làm việc Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc

Sales & Marketing Intern

Working Place: Handico, Pham Hung street, Nam Tu Liem district, Ha Noi.

Quantity: 01 Part-Time + 0 1 Full-time

Responsibilities:

1) Part-time (2.5 days/week)

Data Crawling & Processing (60-80% responsibility):

- Data Crawling (Build customer database)

- Data Processing & management via Google Sheet & Excel

Perform Sales Prospecting

- Approach to target customer via Email, LinkedIn,…

- Support content for prospecting email, social media,..

Reporting daily & weekly

2) Full-time (5 days/week)

Data Crawling & Processing (60-80% responsibility):

- Data Crawling (Build customer database)

- Data Processing & management via Google Sheet & Excel

Perform Sales Prospecting

- Approach to target customer via Email, LinkedIn,…

- Support content for prospecting email, social media,..

Reporting daily & weekly

Execute tasks on Integrated Marketing channels:

- Content Marketing for Blogging & Social seeding

- Community Marketing & Social Media Marketing

- Account-based Marketing activities

Requirements:

Competent English skills (Especially in Writing & Reading)

Experienced in collecting customer data, researching customer data and build database is a plus

Hard-working and self-discipline

Ability to work independently

Sales-oriented mindset

Self-awareness and a strong desire to learn/grow

Benefit: At Smart0SC, we offer the best to your values:

Attractive salary:

1) Part-time: 2.500.000/month

2) Full-time: 5.000.000/month

Company laptop provided in the working time

Training about sales prospecting, international enterprise sales…

Comprehensive training about global eCommerce

Certificates (for 3 months and above)

0pportunity to become full-time staff, Sales & Marketing fresher of Smart0SC

Deadline: 10/11/2020

How to Apply: Please submit your updated CV in English including your contact email, phone number with subject “[Smart0SC] Sales & Marketing Intern to email:

Yêu cầu từ CÔNG TY SMARTOSC
Vị trí Smartosc tuyển dụng thực tập sinh sale marketing part-time/-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Smartosc tuyển dụng thực tập sinh sale marketing part-time/-time 2020 trực tiếp đến CÔNG TY SMARTOSC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Smartosc tuyển dụng thực tập sinh sale marketing part-time/-time 2020 - Mã số công việc: 053843 - Đăng ký vào 01/11/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150053843/smartosc-tuyen-dung-thuc-tap-sinh-sale-marketing-part-time-full-time-2020.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
141

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị