[hcm] công ty chăm sóc sức khoẻ urgo việt nam tuyển dụng logistic officer 2020

  • Mã số việc làm: 053409
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 25/10/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Responsibility
1. Working with Manufacturers
- Purchasing Forecast & Orders placing for market need
- Green light shipment & Following up shipment
- Verifying shipping documents: Invoice, CoA, CO …
- Informing change of products: source, manufacturer name, visa, packaging…to avoid any serious problem in the future
- Building stock due to wrong/late documents from registration, importation, promotional campaign…
- Informing the quality issues based on feedback from importer, distributor or customers
2. Working with Importer
- Timely updating change of the importation dossier
- Checking carefully the information of new products: HS code, Import duty, VAT
- Informing change of any issue of packaging
- Printing and providing to importer’s warehouse Vietnamese labels, stickers for affixing to comply with Vietnam law
- Comparing regularly stock of VN label, stickers with importer’s warehouse
- Checking the payment for packaging fees and local shipment charges
3. Working with Distributor
- Updating monthly forecasts & Negotiating monthly purchasing
+ Issuing PO for agreed quantities
- Co-ordinating in inform to customers of any change of product: packaging, switch to new format …
4. Inventory management
- Monthly inventory control by SKU as standard inventory level
- Management missing and damage goods
- Weekly / Monthly inventory report to Business Controller
5. Working with Regulatory Affair
- Preparing importation dossier for new products
+Issuing PO for agreed quantities
- Cordinate with RA for registration documents: ISO, GMP, FSC, licence, Authorized Letter in order to get new documents in advance
- Updating the importation dossier
6. Other Issues
- Updating new procedures, circular from government in terms of import goods: importation dossier, HS code, Import Duty, VAT, VN labels, stickers …
- Following renewal products to prepare carefully old artwork and new artwork stock
- Doing other logistic issues assigned by Business Controller
Skills and Competency
- University degree
- Experience will be priority
- Good in English lang. (verbal and written)
- Logistic knowledge
- Excel proficiency

Please send your C.V (1 page only) and Cover Letter (300 words max) to the HR Team Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.

Yêu cầu từ CÔNG TY CHĂM SÓC SỨC KHOẺ URGO VIỆT NAM
Vị trí [hcm] công ty chăm sóc sức khoẻ urgo việt nam tuyển dụng logistic officer 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] công ty chăm sóc sức khoẻ urgo việt nam tuyển dụng logistic officer 2020 trực tiếp đến CÔNG TY CHĂM SÓC SỨC KHOẺ URGO VIỆT NAM qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [hcm] công ty chăm sóc sức khoẻ urgo việt nam tuyển dụng logistic officer 2020 - Mã số công việc: 053409 - Đăng ký vào 18/10/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150053409/[hcm-cong-ty-cham-soc-suc-khoe-urgo-viet-nam-tuyen-dung-logistic-officer-2020.html

Việc làm toàn thời gian:

Quảng cáo & Đối ngoại & Truyền thông