[hcm] bệnh viện quốc tế mỹ (aih) tuyển dụng biên phiên dịch tiếng anh-time 2020

 • Mã số việc làm: 053402
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 31/10/2020
 • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc

* Trách nhiệm
 • Biên dịch các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại: hợp đồng, tờ rơi, nội dung quảng cáo, bài báo y khoa, báo cáo, biên bản cuộc họp…
Translate Vietnamese document to English and vice versa: contract, leaflet, brochure, medical press, report, minute…
 • Biên dịch các thông tin bằng văn bảng hoặc âm thanh từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại. Đảm bảo nội dung, cách trình bày và mục đích của tác giả không bị thay đổi sau khi dịch
Interpret written and audio information in English and Vietnamese. Keep the original meanin, format and purpose of author.
 • Đọc hiểu rõ rang các nội dung được cung cấp. Thực hiện công tác soát xét các tài liệu đã biên dịch hoàn thiện và kiểm tra sự chính xác thông qua các phần mềm biên dịch chuyên nghiệp hoặc từ điển chuyên ngành.
Reading and thoroughly understand the content and context of given material. Proofreading finished document and check the correction using professional dictionaries and translation tool.
 • Cung cấp các nội dung biên dịch hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu của bệnh viện và người đọc cuối cùng
Provide ready-to-use translated content that meets the requirement of the hospital and also reach the audience.
 • Bảo mật thông tin dịch thuật y tế của bệnh nhân và bác sĩ.
Keep confidential medical translation of patients, doctors.
 • Hỗ trợ các nhân viên y tế phiên dịch khi cung cấp dịch vụ khi được yêu cầu.
Support medical staffs for interpret in consultation when needed.

* Yêu cầu/ Requirements
 • Bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh các chứng chỉ Tiếng Anh liên quan ( Toeic 660, IELTS 5.5 hoặc cao hơn)
Bachelor degree in English or having equivalent English Certificate (T0EIC 660, IELTS 5.5 or above)
 • Thành thạo khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là phần viết và nói.
Efficiency in English, especially in writing, speaking.
 • Khả năng thích ứng tốt và nhanh chóng với sự thay đổi và cập nhật kiến thức mới.
The ability to grasp new concepts quickly.
 • Khả năng trình bày nội dung viết rõ ràng, nắm vững các kiến thức về ngữ pháp và chính tả.
A clear writing style with knowledge of spelling and grammar.
 • Sử dụng thông thạo các phần mềm văn phòng như: Word, Excel, và Power Point.
The ability to work 0ffice Software: Word, Excel, và Power Point.
 • Khả năng giao tiếp tốt.
Good communication skill.

* Cách thức ứng tuyển

 • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV (tiếng Anh) về email: 
Yêu cầu từ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (AMERICAN INTERNATIONAL HOSPITAL)
Vị trí [hcm] bệnh viện quốc tế mỹ (aih) tuyển dụng biên phiên dịch tiếng anh-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] bệnh viện quốc tế mỹ (aih) tuyển dụng biên phiên dịch tiếng anh-time 2020 trực tiếp đến BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (AMERICAN INTERNATIONAL HOSPITAL) qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [hcm] bệnh viện quốc tế mỹ (aih) tuyển dụng biên phiên dịch tiếng anh-time 2020 - Mã số công việc: 053402 - Đăng ký vào 18/10/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150053402/[hcm-benh-vien-quoc-te-my-aih-tuyen-dung-bien-phien-dich-tieng-anh-full-time-2020.html

2 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
69

Việc làm toàn thời gian:

Phiên dịch & Báo chí