Nam làm lắp đặt nhà xưởng 7

CTY P.N

mỹ đình,hà đông

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 053116
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/10/2020
  • Địa điểm làm việc Quận Hà Đông, Hà Nội
Mô tả vị trí việc
Cần 7 nam làm kết cấu dựng nhà xưởng
chưa biết được đào tạo
lương 250, ngày , nuôi ăn ở. lh không chín bốn một hai chín bốn năm chín bốn 
nếu biết việc lương 300-400 nghìn, ngày
thời gian 8h, ngày . cộng tăng ca 1,5
lương khoảng 8-15tr, tháng nếu chịu khó làm việc
có cmt gốc làm ngay, ưu tiên ăn ở lại tại công ty
liên hệ bằng chữ  không chín bốn một hai chín bốn năm chín bốn 
Yêu cầu từ CTY P.N
Vị trí Nam làm lắp đặt nhà xưởng 7 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
nam sức khỏe tốt

chịu khó học hỏi công việc

không chín bốn một hai chín bốn năm chín bốn 
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nam làm lắp đặt nhà xưởng 7 trực tiếp đến CTY P.N qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nam làm lắp đặt nhà xưởng 7 - Mã số công việc: 053116 - Đăng ký vào 30/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150053116/nam-lam-lap-dat-nha-xuong-7.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
139