Full stack java developers

EVIZI LLC

Viet A Building - 12th Floor, 09 Duy Tan Street, Cau Giay District, Ha Noi

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 052779
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 16/10/2020
  • Địa điểm làm việc Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Job Description

- Requirements analysis and design.
- Feature development and testing.
- Deployment and maintenance.

Work Place: Ho Chi Minh, Da Nang, Ha Noi.
Yêu cầu từ EVIZI LLC
Vị trí Full stack java developers ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- 0ver 2 years of hands-on experience in Java, Java EE and related technologies.
- 0ver 2 years of hands-on experience in developing web solutions using Spring framework (all components / technologies including Spring Boot).
- Having hands-on experience with IBM WebSphere Application Server (support and migration) and Messaging Queue (IBM MQ) is required.
- 0ver 1.5 years of hands-on experience in JavaScript, TypeScript, Angular 7 or later.
- Having experience with 0racle and PostgreSQL (schema design, support, migration) is required.
- Having hands-on experience of CI and Dev0ps (Jenkins, EC2, S3, Docker, Docker Compose, Docker Swarm, Kubernetes, Helm, Cloud Data Storage) is required.
- Having hands-on hands-on experience in GIT (GitHub / Bitbucket) & agile development tools is required.
- Having a good command of English is required.- Passionate about web based application development.
- Keep pace with quick changes.
- Candidates are Vietnamese people.

Benefits and Incentives

- 0pportunity to travel to client sites in the Silicon Valley and other interesting locations
- Competitive salary
- Annual salary review
- Laptop support policy
- 13-month salary
- Project bonus + overtime salary
- Five working days per week
- Social insurance contribution according to high salary
- Excellent Benefits: holiday bonus, birthday gift, team building, health care examination, big annual year-end party every year, sport activities, ...
- Dynamic and comfortable working environment.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Full stack java developers trực tiếp đến EVIZI LLC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Full stack java developers - Mã số công việc: 052779 - Đăng ký vào 17/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052779/full-stack-java-developers.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
73