[hcm] công ty totallyawesome vietnam tuyển dụng nhân viên thiết kế-time 2020

 • Mã số việc làm: 052734
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 31/10/2020
 • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc

What are WE looking for?

We are seeking a talented, motivated designer to join the Production team. This role will report to Digital Production Manager include but not be limited to creative designs for digital advertising campaigns and digital products.

What is in it for YOU? 

 • A broad and challenging role that will enhance your design in digital media and advertising.

 • An opportunity to work in the coolest kidtech startup team.

 • A chance to work with a diverse and multicultural team

   How will YOU contribute to the Team?

 • You will design and build, cleanup, touch ups, optimizing presentations

 • You will support production team with image editing, gifs, illustrations and more

 • You will communicate design concepts and ideas, justify and present design decisions

           Do YOU have what it takes to succeed?

 • At least 1 year experience in graphic design

 • You love kids and you are excited to make designs for auditory under 13 years old

 • Conversational ability in English language

 • Ability to interact, communicate and present ideas

 • Self motivated, details-focused, good teamwork spirit

 • High sense of responsibility, ability to work under pressure as needed to get job done

 • Experience in advertising/digital agency company is a plus

 • Experience with the following tools:

  • Photoshop, Illustrator…

  • Gmail, Google Docs/Slide...

  • Slack, Trello...

We need a “Superhero” and YOU’RE a great fit if…

 • You’re a self-starter, you can clearly demonstrate your ability to get things done without direct supervision.

 • You understand what it means to deliver excellence to key stakeholders in the business.

 • You think logically even under pressure and come up with innovative solutions to problems.

 • You have an entrepreneurial mindset that will fit into our startup culture.

 • You're driven and passionate about “Making The Internet Safer for Kids”

How To Reach Us?

 • Send us your resume to

-->
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] công ty totallyawesome vietnam tuyển dụng nhân viên thiết kế-time 2020 trực tiếp đến TOTALLYAWESOME VIETNAM qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [hcm] công ty totallyawesome vietnam tuyển dụng nhân viên thiết kế-time 2020 - Mã số công việc: 052734 - Đăng ký vào 13/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052734/[hcm-cong-ty-totallyawesome-vietnam-tuyen-dung-nhan-vien-thiet-ke-full-time-2020.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
113

Việc làm toàn thời gian:

Thiết kế & Đồ họa & Nghệ thuật