Nhân viên kế toán tổng hợp

  • Mã số việc làm: 052724
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/09/2020
  • Địa điểm làm việc Huyện Ba Vì, Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Crowe Vietnam is a full member of Crowe Global, ranked in the top 10 globally, and top 5 in the Asia Pacific region.

BENEFITS
- International brand (ranking frequently in the top 10 global, top 5 in the Asia Pacific);
- Competitive remuneration (including salary, performance bonus, contribution bonus…);
- Flexible working time;
- Company Culture: Nice, Open, Disciplinary, and Professional;
- Working environment’s features: Talent Recognition, English, Friendly, and Dynamic;
- Intensive training and guidance (e-learning, direct training, on-job training);
- Opportunities to be sponsored for professional programs such as CPA VN, ACCA, CPA Australia or other relevant courses/ workshops;
- Available opportunities for career development to become professional accountants;
- Entertainment activities: relaxing time with snacks; music & sports activities, picnic & company trips…

JOB DESCRIPTION
- Working in Hanoi Office;
- Performing work on a full-time basis;
- Assuring statutory compliance, local/national tax and corporate policies, regulations, and laws;
- Inputting in Accounting software and internal software;
- Managing invoice, accounting book and other documents;
- Issuing VAT invoices and debit notes;
- Controlling account receivables and account payables;
- Preparing tax reports including VAT, FCT, Invoice usage reports
- Communicating with other departments and clients;
- Assisting in preparing financial statements, and other reports;
- Supporting in maintaining and monitoring the fixed assets system;
- Performing other duties as required from time to time by Chief Accountant/BOD.
Yêu cầu từ CÔNG TY KIỂM TOÁN CROWE
Vị trí Nhân viên kế toán tổng hợp ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Good accounting knowledge with at least 2-year experience in General Accounting;
- Good interpersonal and communication skills in Vietnamese and English (both verbal and written);
- Proficiency in Microsoft 0ffice, especially Excel;
- Detail-oriented skills, organizational skills, multitasking ability;
- Committed to deadlines, discipline;
- Honest, self-motivated, positive attitude and willingness to learn;
- Ability to work independently and as part of a team;
- Highly committed in the accounting career and long-term commitment to the Company;
- Preferable candidates:
* Experience in the service industry;
* Proficiency in FAST Accounting software;
* Start working in September.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nhân viên kế toán tổng hợp trực tiếp đến CÔNG TY KIỂM TOÁN CROWE qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên kế toán tổng hợp - Mã số công việc: 052724 - Đăng ký vào 13/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052724/nhan-vien-ke-toan-tong-hop.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
74