Devops engineer

  • Mã số việc làm: 052712
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/09/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
Location
- 275 Nguyen Trai Thanh Xuan Ha Noi ( Golden Land Tower ), 1486 Nguyen Van Linh HCM

Salary Expectation
- $1500-2000/month

Why it would be awesome to work with us
- Meaningful work with passionate colleagues
- Attractive compensation, regular assessments and salary reviews
- 13-month & performance bonus
- 15 to 20+ paid day off per year
- Attractive benefits for team activities
- Very nice & open office with full of accessories for recreational activities
- An environment where you can be best of yourself, grow with us and together we make it works.
Yêu cầu từ GAPO
Vị trí Devops engineer ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Strong Devops/SysAdmin experience
- Have good understanding of Docker, Kubernetes, Microservices, NoSQL, Restful APIs • Huge plus for experience in Kubernetes and GCP
- Experience with high availability service design/configurations
- Understanding Git flow
- Experience with centralize logging/monitoring/metrics system
- Knowledge of Network Protocols/Security/Administration is desired
- Experience with Backup & Restoration process
- Experience in Infrastructure as Code is a plus
- Experience with CI/CD tools such as Gitlab CI, Weave Flux, or Spinnaker is a plus
- Detail oriented and highly organized
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Devops engineer trực tiếp đến GAPO qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Devops engineer - Mã số công việc: 052712 - Đăng ký vào 13/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052712/devops-engineer.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
55