Internal control specialist

  • Mã số việc làm: 052685
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 30/09/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
A major component of CJ Corporation, CJ CGV ranks as the fifth largest cinema chain in the world and operates nearly 500 luxury movie theatres in Korea, China (including Hong Kong and Macau), Vietnam, Indonesia, Burma, Turkey, Russia, and the United States. CGV takes its name from the first letter of the three words: Cultural, Great and Vital.
Working Location: Head 0ffice - Ho Chi Minh City, District 10

J0B RESP0NSIBILITIES:
• Fraud investigation: Perform investigation to collect sufficient evidences, conduct interview and support Head of Internal Control in preparing the investigation report.
• Risk-based audit: Prepare audit plan; Update audit program with effective audit tests; Conduct audit tests following approved audit program; • Support Head of Internal Control in preparing audit report and be in charge of post audit follow-up.
• Instruct all employees to comply with company’s regulations.
• Compose and review internal Standard operating procedures
• Manage and consult internal system setting.
• 0ther tasks assigned by line managers.
Yêu cầu
Vị trí Internal control specialist ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
• Bachelor degree in Finance/ Accounting or Auditing fields. Professional qualification as CIA is an advantage.
• Minimum 02-year experience in relevant position of External/ Internal audit/ Control at Big4 accounting firms and/ or MNCs.
• Knowledge of internal auditing/ internal control or strong understanding of business processes is an advantage.
• Good command of English.
• Attention to details & good organizational skills.
• Good interpersonal, time management and analytical skills.
• Willing to travel and work under high pressure.
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Internal control specialist trực tiếp đến CGV qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Internal control specialist - Mã số công việc: 052685 - Đăng ký vào 13/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052685/internal-control-specialist.html

ỨNG VIÊN TRỰC TUYẾN

Việc làm này của bạn?
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin của ứng viên

Khang Bùi Duy
Anh Phạm Trần Đức
Minh Thu Nguyen
Quân Hồ
nghangphuongtrinh
Ngoc Thao Do
Sinh Nguyễn
7 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
160