[hcm] tập đoàn công nghệ thông tin singapore thakral one tuyển dụng nhân viên it service-time 2020

  • Mã số việc làm: 052645
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 23/09/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc









Responsibilities

This position assists customer’s staff with technical support of
servers/desktop computers, applications, and related technology. Support
includes specification, installation, and testing of computer systems and
peripherals within established standards and guidelines. Activities require
interaction with application software and operating systems to diagnose and
resolve unique, non-recurring problems.

Accurately testing, identifying, repairing, resolving, and documenting end
user technical issues regarding server/desktop support, printers, smartphone,
and LAN cable drops

               
To provide infrastructure administration functions

               
Troubleshooting and resolving software issues; reimaging computers/hard drives
backing up and restoring settings and
associated systems administration activities

Categorize and prioritize end user support requests and service requests by
utilizing a customer ticketing system to track tickets and provide up-to-date
status and information. 

               
Move equipment associated with escalated help desk incidents and service
requests

               
Trains and orients staff on use of hardware and software.

               
Recommends and / or performs upgrades on systems (Workstations & Printers)
to ensure longevity.

               
Works with procurement staff to purchase hardware and software.

               
Manage the inventory of IT assessment.

               
This position requires the ability to work in a project-based environment
requiring flexibility and teamwork.
Performs other duties as assigned.

Technical
Requirements              

               
Excellent skills in user IT infrastructure – Servers, Routers, Firewalls,
Desktops, Laptops,  Printers,
Handhelds, Smartphone etc.

               
Strong technical skills in Microsoft Windows operating systems and business
productivity applications

               
Administration experience of MS Active Directory users & groups, policies
and management concepts, VMWare ESXi,
Microsoft Exchange.

               
Good knowledge on TCP/IP network administration

               
Experience supported on multiples smartphone operating systems . i.e. IOS,
Android.

Soft
Skills           

               
Good written and verbal communication skills in English

               
Ability to provide consistent, excellent customer support to entire staff, representing
a variety of personalities and
management levels

               
Customer service skills

               
Ability to interact with customers so as to ensure that the service is polite,
efficient and responsive

               
Must be detail oriented and self-motivating

               
A self-starter with ability to work on their own initiative

               
To work through issues analytically to a successful conclusion

Years of Experience       

               
At least 2-3 years of experience in the field or in a related area required

Salary Range:
negotiate

 Contact:
Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.

Yêu cầu từ THAKRAL ONE COMPANY
Vị trí [hcm] tập đoàn công nghệ thông tin singapore thakral one tuyển dụng nhân viên it service-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm [hcm] tập đoàn công nghệ thông tin singapore thakral one tuyển dụng nhân viên it service-time 2020 trực tiếp đến THAKRAL ONE COMPANY qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí [hcm] tập đoàn công nghệ thông tin singapore thakral one tuyển dụng nhân viên it service-time 2020 - Mã số công việc: 052645 - Đăng ký vào 13/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052645/[hcm-tap-doan-cong-nghe-thong-tin-singapore-thakral-one-tuyen-dung-nhan-vien-it-service-full-time-2020.html

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin