Chuyên viên tiền lương và phúc lợi cb

  • Mã số việc làm: 052402
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 01/10/2020
  • Địa điểm làm việc Huyện Ba Vì, Hà Nội
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
*JOB TITLE: C&B Executive
*JOB LOCATION: 14th floor, Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str., Cau Giay Dist., Hanoi
*JOB DESCRIPTION:
The incumbent will perform the following duties and responsibilities:
• Be in charge of C&B job including: Prepare monthly time sheet & payroll, control OT & time attendance, calculate annual increment, Bonus, PIT, Insurance, labor contract… …
• Consolidate & calculate Monthly employees’ incentive based on company approved scheme
• Be in charge of updating Company Organization Chart
• Provide support, guidance & advice to employees following Company policies & regulations or precedent procedures
• Manage & control employee profile (hard copy & on HR system)
• Make periodical HR reports as per assigned
• Participate & arrange HR activities such as Annual health check, company annual award ceremony, promotion…
• Other job assigned by Direct Supervisor & Head of Dept.

*BENEFITS:
Successful candidate will be offered Good Remuneration , and chances for self-development and promotion in a professional working environment.
Yêu cầu từ PANASONIC
Vị trí Chuyên viên tiền lương và phúc lợi cb ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
• University graduation with at least 2 years' related experience
• Fluent communication in English
• Straight forward, integrity, careful & hard-working person, have logical thinking & self-study ability, eager to learn new things
• Basic understanding about C&B function
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Chuyên viên tiền lương và phúc lợi cb trực tiếp đến PANASONIC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Chuyên viên tiền lương và phúc lợi cb - Mã số công việc: 052402 - Đăng ký vào 06/09/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052402/chuyen-vien-tien-luong-va-phuc-loi-c-b.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
96