Nhân viên digital marketing web developer part-time 2020

 • Mã số việc làm: 052195
 • Mức lương:
 • Thời gian làm việc: thương lượng
 • Nhận đơn đến ngày: 31/10/2020
 • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Mô tả vị trí việc

1. P0SITI0N: [WEBSITE DEVEL0PER]

RESP0NSIBILITIES:

 • Write well designed, testable, efficient code by using best software development practices
 • Create website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices
 • Integrate data from various back-end services and databases
 • Gather and refine specifications and requirements based on technical needs
 • Create and maintain software documentation
 • Be responsibile for maintaining, expanding, and scaling our site
 • Stay plugged into emerging technologies/industry trends and apply them into operations and activities
 • Cooperate with web designers to match visual design intent

REQUIREMENT

 • Proven working experience in web programming
 • Top-notchprogramming skillsand in-depth knowledge of modern HTML/CSS
 • Familiarity with at least one of the following programming languages: PHP, ASP.NET, Javascript orRuby on Rails
 • A solid understanding of how web applications work including security, session management, and best development practices
 • Adequate knowledge of relational database systems, 0bject 0riented Programming and web application development
 • Hands-on experience with network diagnostics, network analytics tools
 • Basic knowledge of Search Engine 0ptimization process
 • Aggressive problem diagnosis and creative problem solving skills
 • Strong organizational skills to juggle multiple tasks within the constraints of timelines and budgets with business acumen
 • Ability to work and thrive in a fast-paced environment, learn rapidly and master diverse web technologies and techniques.
 • BS in computer science or a related field


2. P0SITI0N: [DIGITAL MARKETING]

RESP0NSIBILITIES:

 • Establish strong marketing strategic direction for the company in Translation field.
 • Expand company's service marketing to thelocal market (Vietnam)on social network, website, email.
 • 0perate, Manage & 0ptimize social marketing (Facebook, Twitter, Linkedin, ProZ)
 • Analyze digital data to draw key recommendations around website optimization
 • Coordinate with sales team to create marketing campaigns
 • Prepare emails to send out to customers
 • Monitor key online marketing metrics to track success
 • Ensure that the brand message is consistent

REQUIREMENT

 • 1+ Years of Experience in Digital Marketing
 • Experience executing paid social media campaigns
 • Bachelor's degree in marketing or business
 • Incredible attention to detail
 • Full understanding of all social media platforms
 • Problem solving skills
 • Knowledge of content management systems


Please kindly send your application CV to email: Ứng viên vui lòng ứng tuyển phía trên.

Yêu cầu từ CÔNG TY ASIAN TRUST TRANSLATION
Vị trí Nhân viên digital marketing web developer part-time 2020 ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:

- Bằng cấp: Bằng cấp tương đương
- Kinh nghiệm: Trao đổi khi phỏng vấn
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Nhân viên digital marketing web developer part-time 2020 trực tiếp đến CÔNG TY ASIAN TRUST TRANSLATION qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Nhân viên digital marketing web developer part-time 2020 - Mã số công việc: 052195 - Đăng ký vào 30/08/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150052195/nhan-vien-digital-marketing-web-developer-part-time-2020.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
400

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin