Full stack react js

EVIZI LLC

Viet A Tower – 12th floor, 09 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District Hanoi, Vietnam

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 050615
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 19/06/2020
  • Địa điểm làm việc Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô tả vị trí việc
Job Description We are looking for Full Stack Developers (React JS + .NET) with proven software development experience. As a Full Stack Developer with React JS understanding to be involved with developing cutting edge software solutions.  Benefits and Incentives - 0pportunity to travel to client sites in the Silicon Valley and other interesting locations  - Competitive salary  - Annual salary review  - Laptop support policy - 13-month salary  - Project bonus + overtime salary - Five working days per week - Social insurance contribution according to high salary - Excellent Benefits: holiday bonus, birthday gift, team building, health care examination, big annual year-end party every year, sport activities, ... - Dynamic and comfortable working environment. Please send resume and cover letter email ở trên why you're a good match for this position.      
Yêu cầu từ EVIZI LLC
Vị trí Full stack react js ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Job Requirements - 2+ Years of React JS Experience. - Experience in developing HTML5 applications and using HTML5, CSS3, JS & client-side framework – React JS. - Good working experience in building Architecture for React based applications. - Strong experience in data binding and D0M manipulations using React. - Experience in creating and integrating UI components compatible with React. - Implementing controllers and API integrations using frameworks compatible with - -- React (preferably Redux/Reflux). - Deep experience in object-oriented design, data structures, algorithm design, problem solving, and complexity analysis. Nice-to-Haves - Experience .Net framework, C#, ASP.NET MVC, Web API, 00P, design patterns, - web services and SQL server database. - Experience in front end HTML5, CSS, JavaScript, React JS, Angular JS, Angular 2, Typescript, Bootstrap. - Experience in .Net core is a plus. - Experience with media processing (image, graphics, text, annotation, etc.), multi-threading, asynchronous programming and inter-process communications. - English and teamwork skills are a plus. Work Place: Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh  
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Full stack react js trực tiếp đến EVIZI LLC qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Full stack react js - Mã số công việc: 050615 - Đăng ký vào 21/05/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150050615/full-stack-react-js.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
349

Việc làm toàn thời gian:

Lập trình & Công nghệ thông tin