Kế toán tổng hợp (phú nhuận, hcm)

Công ty Cổ phần Đệ Tam

Phòng 602, Tầng 6, tòa nhà Centre Point,số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 048419
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 31/03/2020
  • Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh
Ứng tuyển nhanh
Mô tả vị trí việc
- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho

- Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và các khoản trích theo lương

- Lập báo cáo phân bổ các chi phí. Hạch toán các khoản phân bổ đó

- Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó

- Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển

- Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ (hàng quý, hàng năm)

- Theo dõi và lập báo cáo nội bộ

- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Nộp thuế môn bài, Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ, Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới

- Lập Báo cáo tài chính, bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm, in sổ sách theo quy định,..- Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty

- Lương: Thỏa thuận

- Chế độ nâng lương: Hàng năm, theo quy định của Công ty

- Chế độ nghỉ ngơi, nghỉ phép hàng năm: Theo Quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành

- Chế độ Bảo hiểm: Theo Quy định của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hiện hành

- Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty

- Những thỏa thuận khác: Thực hiện theo Quy định của Công ty và Quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành
Yêu cầu từ Công ty Cổ phần Đệ Tam
Vị trí Kế toán tổng hợp (phú nhuận, hcm) ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
- Có khả năng điều phối, giám sát quá trình làm việc của các kế toán viên

-  Có khả năng thiết lập và duy trì mối quan hệ với bên ngoài như Cục thuế, ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp,..- Bằng cấp: Đại học- Kinh nghiệm: 4 năm
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Kế toán tổng hợp (phú nhuận, hcm) trực tiếp đến Công ty Cổ phần Đệ Tam qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Kế toán tổng hợp (phú nhuận, hcm) - Mã số công việc: 048419 - Đăng ký vào 12/03/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150048419/ke-toan-tong-hop-phu-nhuan-hcm.html

LƯỢT
TIẾP CẬN
127

Việc làm toàn thời gian:

Kế toán & Tài chính