Tuyển dụng: 10 vị trí sales logistic

Vĩnh Cát Logistic

Lô 1M6B TT6 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Nhấn để xem email

  • Mã số việc làm: 047096
  • Mức lương:
  • Thời gian làm việc: thương lượng
  • Nhận đơn đến ngày: 29/02/2020
  • Địa điểm làm việc Lô 1M6B TT6 Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô tả vị trí việc
Làm hồ sơ xuất nhập khẩu: invoice, packing list, Bill, D0, theo dõi lô hàng,…
Làm thủ tục thông quan lô hàng
Giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình làm hàng
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Yêu cầu từ Vĩnh Cát Logistic
Vị trí Tuyển dụng: 10 vị trí sales logistic ưu tiên tuyển dụng những ứng viên sau:
Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Tuyển dụng: 10 vị trí sales logistic trực tiếp đến Vĩnh Cát Logistic qua email ở trên.

LƯU Ý
JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm. Việc nộp đơn ứng tuyển vào tin tuyển dụng và nhận việc là hoàn toàn miễn phí. JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.

Người tìm việc phải thận trọng trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu chuyển 1 khoản tiền hoặc thu phí người tìm việc trước khi nộp hồ sơ. JobsBEAM không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải. Chi tiết tham khảo thêm tại đây.

Nếu có nghi vấn và phát giác? Vui lòng ấn vào đây để thông báo admin.

Bạn đang xem vị trí Tuyển dụng: 10 vị trí sales logistic - Mã số công việc: 047096 - Đăng ký vào 11/02/2020 tại
https://www.jobsbeam.com/toan-thoi-gian/133201608150047096/tuyen-dung-10-vi-tri-sales-logistic.html

1 LƯỢT
ỨNG TUYỂN
LƯỢT
TIẾP CẬN
111

Việc làm toàn thời gian:

Marketing & Tiếp thị